Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

John C. Vander Stelt , Philosophy and Scripture. A study in Old Princeton and Westminster Theology. Diss. V.U. 1978. Mack Publishing Company, Marlton, NJ, USA.

John C. Vander Stelt , Philosophy and Scripture. A study in Old Princeton and Westminster... Boekbesprekingen John C. VanderStelt, Philosophy and Scripture. A study in Old Princeton and Westminster Theology. Diss. V.v. 1978. Mack Publishing Company, Marlton, N], USA. Door allerlei omstandigheden is ons tijdschrift veel te laat met een bespreking van deze belangrijke dissertatie. Daarvoor bied ik de auteur en onze lezers mijn excuus aan. We hebben de auteur nader ingelicht. Voor de reforrnatorisch-wiisgerige beweging is deze dissertatie over een aantal theologische kernproblemen, met name vanwege het laatste hoofdstuk, van uitzonderlijke betekenis. Zonder af te doen aan de waarde van zijn historisch onderzoek van de orthodox-gereforrneerde theologie in presbyteriaans Noord-Amerika, waarvan de beoordeling grotendeels buiten onze competentie valt, achten we toch het slothoofdstuk 'Conclusion' uit systematisch oogpunt het zwaartepunt van dit boek. De auteur verloochent ziin diepere geloofsverwantschap met de orthodox-gereformeerde traditie niet, hij weet haar theologie zeker recht te doen en positief te waarderen. We vinden bij hem geen revolutionair aanschoppen tegen zijn geestverwanten, maar wel wil hij de ogen openen voor wat men zou kunnen noemen de wetenschappeliike tragiek van de orthodox-protestantse theologie, waar ook ter wereld. Daarom is het boek van Vander Stelt van veel meer belang dan aIleen voor de presbyteriaanse wereld in Noord-Amerika. AIle gereformeerden zullen zich http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Philosophia Reformata Brill

John C. Vander Stelt , Philosophy and Scripture. A study in Old Princeton and Westminster Theology. Diss. V.U. 1978. Mack Publishing Company, Marlton, NJ, USA.

Philosophia Reformata , Volume 49 (2): 164 – Feb 20, 1984

Loading next page...
 
/lp/brill/john-c-vander-stelt-philosophy-and-scripture-a-study-in-old-princeton-INl0v8rp6O
Publisher
Brill
Copyright
© Copyright 1984 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0031-8035
eISSN
2352-8230
DOI
10.1163/22116117-90001417
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Boekbesprekingen John C. VanderStelt, Philosophy and Scripture. A study in Old Princeton and Westminster Theology. Diss. V.v. 1978. Mack Publishing Company, Marlton, N], USA. Door allerlei omstandigheden is ons tijdschrift veel te laat met een bespreking van deze belangrijke dissertatie. Daarvoor bied ik de auteur en onze lezers mijn excuus aan. We hebben de auteur nader ingelicht. Voor de reforrnatorisch-wiisgerige beweging is deze dissertatie over een aantal theologische kernproblemen, met name vanwege het laatste hoofdstuk, van uitzonderlijke betekenis. Zonder af te doen aan de waarde van zijn historisch onderzoek van de orthodox-gereforrneerde theologie in presbyteriaans Noord-Amerika, waarvan de beoordeling grotendeels buiten onze competentie valt, achten we toch het slothoofdstuk 'Conclusion' uit systematisch oogpunt het zwaartepunt van dit boek. De auteur verloochent ziin diepere geloofsverwantschap met de orthodox-gereformeerde traditie niet, hij weet haar theologie zeker recht te doen en positief te waarderen. We vinden bij hem geen revolutionair aanschoppen tegen zijn geestverwanten, maar wel wil hij de ogen openen voor wat men zou kunnen noemen de wetenschappeliike tragiek van de orthodox-protestantse theologie, waar ook ter wereld. Daarom is het boek van Vander Stelt van veel meer belang dan aIleen voor de presbyteriaanse wereld in Noord-Amerika. AIle gereformeerden zullen zich

Journal

Philosophia ReformataBrill

Published: Feb 20, 1984

There are no references for this article.