Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

In Memoriam Pater Gustaaf Hulstaert, Pionier Van de Mongotaal- En Cultuur.

In Memoriam Pater Gustaaf Hulstaert, Pionier Van de Mongotaal- En Cultuur. Afrika Focus, Vol. 6, Nr. 1, 1990, pp. 3-4 IN MEMORIAM PATER GUSTAAF HULSTAERT, PIONIER VAN DE MONGOTAAL- EN CULTUUR. Op 12 februari 1990 overleed te Bamanya (Zai"re) pater Gustaaf Hulstaert, missionaris van het H. Hart, na 65 jaar wetenschappelijk- en missionaris­ werk in dienst van de Afrikaanse cultuur en van de Zarrese Kerk. Pater Gustaaf werd geboren te Melsele op 5 juli 1900 als oudste van 12 kinderen. Hij deed zijn humaniorastudies aan het Missieseminarie te Asse, niet omdat zijn ouders hem missionaris wilden maken maar omdat het de ~nige school in Vlaanderen was waar het Nederlands als voertaal gold. Pater Gustaaf was een overtuig Vlaming en daardoor werd hij een overtuigd verdediger van de Mongo. Hij zei :"Wees Vlaming of Mongo wie God Vlaming of Mongo schiep". Dit aspect dat ook bij enkele andere vorsers meespeelde verdient uitdieping. In 1925 vertrok hij naar het evenaarsgebied in Kongo waar hij tot zijn dood zou blijven werken. Heel zijn leven had hij een enorme belangstelling voor de Mongotaal en Mongocultuur. Sedert 1950 was hij volledig voor weten­ schappelijk onderzoek vrijgesteld. Hij stichtte in 1937 met pater E. Boelaert het ti jdschrift Aequatoria. Etnologisch gezien is zijn Le Marriage des http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Afrika Focus Brill

In Memoriam Pater Gustaaf Hulstaert, Pionier Van de Mongotaal- En Cultuur.

Afrika Focus , Volume 6 (1): 2 – Jan 26, 1990

Loading next page...
 
/lp/brill/in-memoriam-pater-gustaaf-hulstaert-pionier-van-de-mongotaal-en-A7C0uJ50Hv
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0772-084X
eISSN
2031-356X
DOI
10.1163/2031356X-00601002
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Afrika Focus, Vol. 6, Nr. 1, 1990, pp. 3-4 IN MEMORIAM PATER GUSTAAF HULSTAERT, PIONIER VAN DE MONGOTAAL- EN CULTUUR. Op 12 februari 1990 overleed te Bamanya (Zai"re) pater Gustaaf Hulstaert, missionaris van het H. Hart, na 65 jaar wetenschappelijk- en missionaris­ werk in dienst van de Afrikaanse cultuur en van de Zarrese Kerk. Pater Gustaaf werd geboren te Melsele op 5 juli 1900 als oudste van 12 kinderen. Hij deed zijn humaniorastudies aan het Missieseminarie te Asse, niet omdat zijn ouders hem missionaris wilden maken maar omdat het de ~nige school in Vlaanderen was waar het Nederlands als voertaal gold. Pater Gustaaf was een overtuig Vlaming en daardoor werd hij een overtuigd verdediger van de Mongo. Hij zei :"Wees Vlaming of Mongo wie God Vlaming of Mongo schiep". Dit aspect dat ook bij enkele andere vorsers meespeelde verdient uitdieping. In 1925 vertrok hij naar het evenaarsgebied in Kongo waar hij tot zijn dood zou blijven werken. Heel zijn leven had hij een enorme belangstelling voor de Mongotaal en Mongocultuur. Sedert 1950 was hij volledig voor weten­ schappelijk onderzoek vrijgesteld. Hij stichtte in 1937 met pater E. Boelaert het ti jdschrift Aequatoria. Etnologisch gezien is zijn Le Marriage des

Journal

Afrika FocusBrill

Published: Jan 26, 1990

There are no references for this article.