Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

A.M. Delathuy, “E.D. Morel Tegen Leopold II en de Kongostaat”

A.M. Delathuy, “E.D. Morel Tegen Leopold II en de Kongostaat” AFRIKA FOCUS Vol. 2, Nr. 2, 1986, pp. 205-217 A.M. OELATHUY, "E.O. MOREL TEGEN LEOPOLD II EN OE KONGOSTAAT" Antwerpen, EPO, 1985, 678 biz. ISBN 90 6445 753 0 I. OE INHOUO Deze uitgave valt onmiddellijk op door twee in het oog springende elementen; er is vooreerst het grate volume van 678 bladzijden en anderzijds betreft het een uitgave in het Nederlands, wat een zeldzaamheid is in de historische literatuur over Kongo. Met deze studie beschikken we over een mijlpaal in de geschiedenis van Kongo Vrijstaat. Een schat aan informatie en voor een kritisch wetenschappelijk onderlegd publiek een grondig dossier. De rode draad in dit boek is de figuur van Edmund Dene MOREL, een publicist en voorvechter van de mensenrechten van de Kongolezen tegen de slechte administratie van Kongo onder LEOPOLD II ( 1885-1908), maar dit hoofdzakelijk vanaf De auteur begint met een vlugge schets over de manier waarop LEOPOLD II Kongo in handen kreeg. Hier krijgen we reeds enkele pikante voorbeelden van wantoestanden in de Kongostaat. Zo wordt ons verteld hoe men "liberes· gebruikte om schoolkolonies te bevolken en soldaten te recruteren; verder wordt ans ook de affaire Lothaire uit de doeken gedaan, we krijgen gegevens over de http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Afrika Focus Brill

A.M. Delathuy, “E.D. Morel Tegen Leopold II en de Kongostaat”

Afrika Focus , Volume 2 (2): 13 – Jan 12, 1986

Loading next page...
 
/lp/brill/a-m-delathuy-e-d-morel-tegen-leopold-ii-en-de-kongostaat-lhPI7ZPn2x
Publisher
Brill
Copyright
Copyright © Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
ISSN
0772-084X
eISSN
2031-356X
DOI
10.1163/2031356X-00202007
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

AFRIKA FOCUS Vol. 2, Nr. 2, 1986, pp. 205-217 A.M. OELATHUY, "E.O. MOREL TEGEN LEOPOLD II EN OE KONGOSTAAT" Antwerpen, EPO, 1985, 678 biz. ISBN 90 6445 753 0 I. OE INHOUO Deze uitgave valt onmiddellijk op door twee in het oog springende elementen; er is vooreerst het grate volume van 678 bladzijden en anderzijds betreft het een uitgave in het Nederlands, wat een zeldzaamheid is in de historische literatuur over Kongo. Met deze studie beschikken we over een mijlpaal in de geschiedenis van Kongo Vrijstaat. Een schat aan informatie en voor een kritisch wetenschappelijk onderlegd publiek een grondig dossier. De rode draad in dit boek is de figuur van Edmund Dene MOREL, een publicist en voorvechter van de mensenrechten van de Kongolezen tegen de slechte administratie van Kongo onder LEOPOLD II ( 1885-1908), maar dit hoofdzakelijk vanaf De auteur begint met een vlugge schets over de manier waarop LEOPOLD II Kongo in handen kreeg. Hier krijgen we reeds enkele pikante voorbeelden van wantoestanden in de Kongostaat. Zo wordt ons verteld hoe men "liberes· gebruikte om schoolkolonies te bevolken en soldaten te recruteren; verder wordt ans ook de affaire Lothaire uit de doeken gedaan, we krijgen gegevens over de

Journal

Afrika FocusBrill

Published: Jan 12, 1986

There are no references for this article.